مهسا: خودرو های لاکچری مردان هوسران را می دزدیدم

به گزارش وبلاگ نیما، دختر جوان برای خوش گذرانی به سراغ مردان هوسران می رفت و با شگرد زنانه ای به سرقت خودرو های لوکس طعمه هایش دست می زد.

مهسا: خودرو های لاکچری مردان هوسران را می دزدیدم

به گزارش، مهرماه سال 96؛ پسر جوانی سوار بر خودروی لوکسش در خیابان های شمال تهران در حال پرسه زنی بود که نگاهش به دختر جوانی که در کنار خیابان ایستاده بود افتاد و با ترمز جلوی پای زن جوان خواست تا برای آشنایی بیشتر سوار بر خودرو اش گردد.

زن جوان که مهسا نام دارد سوار بر خودروی پسر جوان شد، میلاد با چرب زبانی و خنده سر صحبت را با زن جوان باز کرد تا این که مهسا از میلاد خواست از یک سوپر مارکت برای او آب میوه و سیگار بخرد که میلاد در همین زمان کوتاه به دختر جوان اعتماد کرد و برای خرید از خودرو اش پیاده شد.

میلاد وارد یک سوپر مارکت شد و پس از دقایقی وقتی از مغازه خارج شد در برابر صحنه عجیبی نهاده شد، اثری از خودرو و زن جوان نبود و تازه متوجه شد در دام سارق فریبکاری افتاده است.

میلاد با پلیس تماس گرفت و از ماجرای سرقت خودرو از سوی یک دختر فریبکار اطلاع داد که ماموران با حضور در محل سرقت پی بردند زمانی که میلاد برای خرید آب میوه و سیگار از خودرواش پیاده شد ه سوئیچ را روی خودرواش گذاشته و زن جوان با استفاده از این فرصت دست به سرقت زده است.

بدین ترتیب ماموران شماره پلاک خودروی سرقتی را در سامانه سراسری پلیس ثبت کردند و تحقیقات برای ردیابی خودروی میلاد آغاز شد تا این که پس از دو روز خودروی سرقتی را به صورت رها شده در کنار خیابان پیدا کردند.

ماموران در آنالیز خودروی رها شده پسر جوان پی بردند که وسایل داخل خودرو به سرقت رفته است و تجسس ها برای دستگیری این زن جوان ادامه داشت تا این که ماموران در برابر پفراینده های مشابه دیگری نهاده شدند و با توجه به سریالی بودن سرقت ها از سوی زن جوان تیم ویژه ای برای دستگیری زن جوان وارد عمل شدند. تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که زن جوان پس از سرقت چند روزی با خودرو های سرقتی در خیابان های پایتخت پرسه می زند و سپس با سرقت وسایل داخل خودرو اقدام به رها کردن خودرو ها در کنار خیابان می نماید.

تجسس های پلیسی برای دستگیری مهسا ادامه داشت و ردیابی ها به در های بسته رسیده بود.

مهسا که هر چند روز یک بار با فریبکاری دست به سرقت خودرو های لوکس می زد پس از خوش گذرانی و پرسه زنی با خودرو ها و سرقت لوازم داخل خودرو به سراغ خودروی دیگری می رفت.

سارقی های سریالی مهسا ادامه داشت تا این که چندی قبل با خودروی سرقتی تصمیم گرفت به یک مهمانی شبانه در اطراف تهران برود.

ساعت 9 شب بود که مهسا سوار بر خودروی لوکس و در حالی که مواد مخدر شیشه مصرف نموده بود با سرعت زیاد در جاده بود که با یک خودرو تصادف کرد.

دختر جوان پس از تصادف با خودروی مرد جوان سعی داشت پس از پیاده شدن پا به فرار بگذارد، اما مرد جوان و چند مرد دیگر که برای یاری توقف نموده بودند مانع فرار مهسا شدند و ماجرای تصادف به پلیس گزارش شد.

ماموران با حضور در محل تصادف و آنالیز شماره پلاک خودرو پی بردند که این خودروی لوکس دو روز قبل به شیوه فریبکاری به سرقت رفته است وهمین کافی بود تا پفراینده پر دردسر سرقت های خودرو از سوی زن جوان با دستگیری مهسا بسته گردد.

مهسا بعد از سپردن وثیقه آزاد شد تا این که پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری 2 تهران تحت محاکمه نهاده شد و به دو سال زندان و ردمال با 74 ضربه شلاق محکوم شد.

این دختر به حکم دادگاه اعتراض کرد و قضات دادگاه تجدید نظر استان تهران با آنالیز مجدد پفراینده حکم دادگاه بدوی را تایید کردند و قابل اجرا دانستند.

مهسا، 30 ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد ادعا می نماید برای خوش گذرانی دست به سرقت زده و این شیوه را از یکی از دوستان قدیمی اش که به کام مرگ فرو رفته، یاد گرفته است.

نه.

17 ساله بودم که ازدواج کردم، اما به خاطر اختلافاتی که باهمسرم داشتم از هم طلاق گرفتیم و از 23 سالگی به تنهایی زندگی می کنم.

بله، بعد از طلاق با دوستانی هم خانه بودم که اعتیاد داشتند و در کنار آن ها برای تفریح آغاز به مصرف مواد مخدر شیشه کردم، اما بعد از مدتی وقتی به خودم آمدم دیدم اعتیاد پیدا کردم.

خوب برای خوش گذرانی احتیاج به خودرو داشتم و بعد از مصرف مواد مخدر شیشه تصمیم می گرفتم دست به سرقت بزنم.

در خیابان های شمال تهران کنار خیابان می ایستادم و پسر های جوان که دنبال هوسرانی و خوش گذرانی بودند با خودرو های لوکس به سراغم می آمدند و من هم، چون قصد سرقت داشتم سوار بر خودرو های لوکس می شدم و بعد از اعتمادسازی از آن ها می خواستم که سیگار و نوشیدنی بخرند که طعمه هایم پس از پیاده شدن سوئیچ خودرو را روی خودرو می گذاشتند و من در چشم برهم زدنی پشت فرمان می نشستم و پا به فرار می گذاشتم.

بله، بعضی سوئیچ را بر می داشتند ومن، چون دیگر راه سرقت نداشتم در همان لحظه کوتاه اگر وسیله ای داخل داشبورد بود برمی داشتم و قبل از بازگشتن طعمه ام از خودرو پیاده می شدم و پا به فرار می گذاشتم.

از یکی از دوستانم به نام سارا، او گواهی نامه نداشت، اما عشق به رانندگی باعث شده بود تا با این شیوه دست به سرقت بزند.

نه، ابتدا از سرقتی بودن خودرو ها خبر نداشتم، اما وقتی دیدم هر چند روز یک بار با یک خودرو به دنبال من می آید به او شک کردم و تازه فهمیدم که همه خودرو ها را سرقت و بعد از چند روز آن ها را در کنار خیابان رها می نماید.

فوت نموده است.

چند روزی از سارا خبر نداشتم که از خانواده اش شنیدم که با خودرو تصادف و فوت نموده است.

خبر ندارم، خانواده اش هم در این باره به من حرفی نزدند.

بله، خدا به من رحم کرد که در این تصادف اتفاقی برای من نیفتاد و زنده ماندم، چون سرعتم زیاد بود و تحت تاثیر مواد مخدر شیشه رانندگی می کردم.

نه، پول حرام آخرش بدبختی است، سارا تصادف کرد و فوت کرد و من نیز به خاطر کار خلاف و پول حرامی که به دست می آوردم تا یک قدمی مرگ رفتم و خدا مرا دوست داشت که این اتفاق برایم افتاد تا با این تلنگر به فکر زندگی سالم باشم و دیگر خلاف نکنم.

پشیمانم و نمی دانم این اتفاقات را چطور جبران کنم، توبه کردم و این تصادف برایم درس عبرت شد.

محمد پور تقی کارشناس مسائل خانواده

پیشرفت پرشتاب دنیای امروزی در همه زمینه ها شاید دستاورد های بزرگ انسانی درپی داشته باشد، اما همسو با آن و با همان شدت شاهد رقابت معضلات و ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم.

همان طور که در اخبار می بینیم تبهکاران همزمان با فناوری پیش می فرایند و این تفاوت دنیای مجرمان امروزی با گذشته است.

همین شرایط دنیای زنان مطلقه را هم تغییر داده است اگر در گذشته زن ها بعد از طلاق در خانه پدری منتظر رقم خوردن سرنوشت جدید برای خود بودند و به امید بازگشت به خانه شوهرشان یا ازدواج مجدد امروز را فردا می کردند امروزه شاهد رفتار های متفاوت زنان تنها در جامعه هستیم.

گروهی از این زنان در جست و جوی کار و زندگی در خانه مجردی هستند که تبعات منفی خود را درپی دارد و گاهی همین روش آن ها را در جهت نامناسب زندگی قرار می دهد خانه ها تبدیل به پاتوق شده و اقدامات نامتعارف را شاهد هستیم.

عده ای دیگر از زنان مطلقه به ویژه در شهر های بزرگ که می خواهند مستقل از خانواده هایشان و سایه سنگین نگاه های اعضای خانواده باشند راه اشتباه دیگری را انتخاب می نمایند که همان سرقت است عضو شدن در باند های سرقت مردانه وهمراهی آن ها در زورگیری ها و جیب بری های ماهرانه در مترو و اتوبوس از جمله این اقدامات است که البته از تنوع زیادی برخوردارند که در این پفراینده شاهد یکی از این تنوع ها هستیم، زن مطلقه ای با استفاده از شگرد دوست دوران نوجوانی اش به سرقت و خوش گذرانی دست می زند و از نقطه ضعف آقایان استفاده می نماید و اگر تصادف نمی کرد تعیین نبود چه زمانی سرقت های سریالی اش تمام گردد.

به نظر می رسد باید زنانی که طلاق می گیرند مورد حمایت یک سازمانی باشند تا از روی ناچار وارد دنیای مجرمانه نشوند. خانواده های این گونه زنان باید به وسیله رسانه های تصویری و مکتوب آموزش ببینند تا چگونگی برخورد و حمایت از زنان مطلقه با روحیات حساس را بیاموزند و مطمئنا شاهد کاهش آمار جرایم زنان مطلقه و تنها خواهیم بود.

منبع: خراسان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "مهسا: خودرو های لاکچری مردان هوسران را می دزدیدم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مهسا: خودرو های لاکچری مردان هوسران را می دزدیدم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید